Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 62 Pomiechówek ...
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-12-05
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
WGI.III.7331 / 74 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w dniu 24.11.2008 r., wydał postanowienie – GDDKiA-O/WA.Z.3.i.435/2565/2008 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 62 Pomiechówek – Serock na działkach o nr ewid. 220/4, 219/6, 219/5, 219/4, 219/3, 303/6, 303/5, 303/4 w m. Brody-Parcele oraz o nr ewid. 30/2 w m. Brody, gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2008 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2008 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2008 r., godz. 15.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2651 razy.