Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Brody-Parcele...
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-12-10
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

WGI.III.7331 / 74 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, p.o. Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego w dniu 14.11.2008r., wydał postanowienie – WŚR.IV.AK/7049/1673/08 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Brody-Parcele gm. Pomiechówek na działkach o nr ewid. 220/4, 219/6, 219/5, 219/4, 219/3, 303/6, 303/5 i 303/4 oraz na działce nr ewid. 30/2 we wsi Brody gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 10.12.2008 r., godz. 13.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.12.2008 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.12.2008 r., godz. 13.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2821 razy.