Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ...
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-12-16
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
WGI.III.7331 / 78 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z upoważnienia Starosty Nowodworskiego w dniu 09.12.2008r., wydał postanowienie – AB.7332-117/2008 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek, na działkach o nr ewid. 155/4, 273/7, 273/9, 173/95.

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.12.2008 r., godz. 16.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.12.2008 r., godz. 16.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.12.2008 r., godz. 16.53NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2696 razy.