Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-12-18

WGI.III.7331 / 74 / 08
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuje się, że w dniu 18-12-2008r. została wydana decyzja nr 14/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami) we wsi Brody-Parcele gm. Pomiechówek na działkach nr ewid. 220/4, 219/6, 219/5, 219/4, 219/3, 303/6, 303/5 i 303/4 oraz na działce nr ewid. 30/2 we wsi Brody gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.Wójt Gminy
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.12.2008 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.12.2008 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2008 r., godz. 11.22NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2720 razy.