Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ...
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-12-18

WGI.III.7331 / 78 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.12.2008r., wydał postanowienie – KT DP-5443-P/54/08 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w m. Pomiechówek, gm. Pomiechówek na działkach o nr ewid. 155/4, 273/7, 273/9, 173/95.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.12.2008 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.12.2008 r., godz. 11.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2008 r., godz. 11.23NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2765 razy.