Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii ...
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-12-18
WGI.III.7331 / 60 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty Nowodworskiego w dniu 27.11.2008 r., wydał postanowienie – GNK 6018/508/2008 uzgadniające w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu cyfrowej sieci ERA nr 21367 (wieża strunobetonowa wraz z niezbędnymi urządzeniami technologicznymi), na części działek o nr ewid. 90/10 i 93/8 we wsi Nowe Orzechowo, gm. Pomiechówek.

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.12.2008 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.12.2008 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2008 r., godz. 11.24NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2593 razy.