Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA ...
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-12-18
WGI.III.7331 / 60 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Z-ca Dyrektora WZMiUW z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 04.12.2008 r., wydał postanowienie – WZMiUW.IW/ND-0231/155/08 uzgadniające projekt decyzji nr 21367 (wieża strunobetonowa wraz z niezbędnymi urządzeniami technologicznymi), na części działek o nr ewid. 90/10 i 93/8 we wsi Nowe Orzechowo, gm. Pomiechówek.

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.12.2008 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.12.2008 r., godz. 11.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2008 r., godz. 11.26NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2866 razy.