Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-12-29
WGI.III.7331 / 43 / 07
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuje się, że w dniu 29-12-2008r. została wydana decyzja nr 16/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego w km 47,786 w miejscowości Pomiechówek, w gminie Pomiechówek w ramach przebudowy linii kolejowej E-65 na szlaku Modlin-Nasielsk”.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 30.12.2008 r., godz. 08.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.12.2008 r., godz. 08.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.12.2008 r., godz. 08.02NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2642 razy.