Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika po zachodniej stronie ul. Ogrodniczej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-01-07
WGI.III.7331 / 83 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z upoważnienia Starosty w dniu 17.12.2008r., wydał postanowienie – AB.7332-115/2008 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika po zachodniej stronie ul. Ogrodniczej na częściach działek o nr ewid. 34/16, 33/4, 33/10 i 34/7 we wsi Brody gm. Pomiechówek wraz z wydzieleniem pod planowaną inwestycję części w/w działki nr ewid. 33/10, wzdłuż jej wschodniej granicy.

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 09.01.2009 r., godz. 07.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.52NieznanyEdycja strony
09.01.2009 r., godz. 07.40NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2801 razy.