Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci i boisk wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-01-15
WGI.III.7331/79/08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuje się, że w dniu 15-01-2009 r. została wydana decyzja nr 1/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci i boisk wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na potrzeby realizacji oświetlenia terenu na częściach działki nr ewid. 311 we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, przy skrzyżowaniu dróg gminnych – ul. Broniewskiego i ul. Sportowej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.01.2009 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.54NieznanyEdycja strony
15.01.2009 r., godz. 14.38NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2755 razy.