Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-01-15
WGI.III.7331/79/08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.), art. 147 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r, Nr 201, poz. 1237), informuje się, że w terminie 21 dni Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wyraził stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci i boisk wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na potrzeby realizacji oświetlenia terenu na częściach działki nr ewid. 311 we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, przy skrzyżowaniu dróg gminnych – ul. Broniewskiego i ul. Sportowej.

W związku z powyższym brak stanowiska w określonym terminie uznaje się za uzgodnienie decyzji.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.01.2009 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.55NieznanyEdycja strony
15.01.2009 r., godz. 14.40NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2806 razy.