Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi krajowej nr 62
WROŚ.II.7635/12/08 Pomiechówek, dn. 19.01.2009r.

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. z 2000r. Nr. 98, póz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pomiechówek informuje
o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :
- budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi krajowej nr 62 stanowiącej ul. Serocka w miejscowości Brody gm. Pomiechówek
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pok. 12 przy ul. Szkolnej 1A w Brodach- Parcelach, z którą można się zapoznać w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 730 - 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


Otrzymują :
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. Starosta Powiatu Nowodworskiego
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
3. . wg rozdzielnika
4. a/a


WROŚ.II.7624/12/08 Pomiechówek, dn. 9.02.2009r.Zawiadomienie

Zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr. 98, póz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pomiechówek informuje o przedłużeniu możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie dotyczącej wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :
- budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi krajowej nr 62 stanowiącej ul. Serocka w miejscowości Brody gm. Pomiechówek
W dniu 9.02.2009r.do wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęło pismo Wójta Gminy Pomiechówek znak WGI.IV-7020/02/09 wnioskujące o potraktowanie planowanego przedsięwzięcia jako część przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i w Brodach-Parcelach, gm. Pomiechówek” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pok. 12 przy ul. Szkolnej 1A w Brodach- Parcelach, z którą można się zapoznać w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 730 - 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Załącznik:
-Pismo Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 9.02.2009r. znak WGI..IV-7020/02/09
Otrzymują :
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. Starosta Powiatu Nowodworskiego
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
3. wg rozdzielnika
4. a/a


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 20.01.2009 r., godz. 09.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.56NieznanyEdycja strony
20.01.2009 r., godz. 09.07NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2876 razy.