Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : - Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –ciśnieniowej na terenie działek nr 273/7, 273/9, 273/10 oraz 273/95 tereny stanowiące ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pomiechówek gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
z siedzibą Brody-Parcele,ul.Szkolna1a
05-180 Pomiechówek


WROŚ.II.7635/10/08 Pomiechówek, dn. 19.01.2009r.
Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. z 2000r. Nr. 98, póz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pomiechówek informuje
o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :
- Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –ciśnieniowej na terenie działek nr 273/7, 273/9, 273/10 oraz 273/95 tereny stanowiące ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pomiechówek gm. Pomiechówek
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pok. 12 przy ul. Szkolnej 1A w Brodach- Parcelach, z którą można się zapoznać w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 730 - 1530 w terminie 7 dni od dnia 20.01.2009r.

Wójt Gminy Pomiechówek

mgr Dariusz BieleckiWójt Gminy Pomiechówek
z siedzibą Brody-Parcele,ul.Szkolna1a
05-180 Pomiechówek

WROŚ.II.7635/10/08 Pomiechówek, dn. 19.01.2009r.


Zawiadomienie
Zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. z 2000r. Nr. 98, póz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pomiechówek informuje
o przedłużeniu możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :
- Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –ciśnieniowej na terenie działek nr 273/7, 273/9, 273/10 oraz 273/95 tereny stanowiące ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pomiechówek gm. Pomiechówek
W dniu 9.02.2009r.do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęło pismo Wójta Gminy Pomiechówek znak WGI.IV-7020/02/09 wnioskujące o potraktowanie planowanego przedsięwzięcia jako część przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i w Brodach-Parcelach, gm. Pomiechówek” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej.
W dniu 2 lutego 2009r. do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęło pismo Stołecznego Zarządu Infrastruktury Nr 966/V/09 z prośba o wyłączenie odcinka sieci kanalizacyjnej przechodzącej przez działkę 273/10 w miejscowości Pomiechówek.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pok. 12 przy ul. Szkolnej 1A w Brodach- Parcelach, z którą można się zapoznać w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 730 - 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują :
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. Starosta Powiatu Nowodworskiego
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
3. wg rozdzielnika
4. a/a


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 20.01.2009 r., godz. 09.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.01.2009 r., godz. 09.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.01.2009 r., godz. 09.08NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2758 razy.