Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : • - ul. Księża Góra 24, 25/1, 25/2, 65/3,65/4, 65/5, 65/6, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 69/1 89/1, 62, 59/2, 59/4, 59/6, 59/5, 58, 57, 55/1, 55/2, 54/1, 53/3, 52/3, 52/4, 52/1,51,40/2,22
Wójt Gminy Pomiechówek
z siedzibą Brody-Parcele,ul.Szkolna1a
05-180 Pomiechówek


WROŚ.II.7635/14/08 Pomiechówek, dn. 19.01.2009r.
Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. z 2000r. Nr. 98, póz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pomiechówek informuje
o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :
• - ul. Księża Góra
24, 25/1, 25/2, 65/3,65/4, 65/5, 65/6, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 69/1
89/1, 62, 59/2, 59/4, 59/6, 59/5, 58, 57, 55/1, 55/2, 54/1, 53/3, 52/3, 52/4, 52/1,51,40/2,22

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pok. 12 przy ul. Szkolnej 1A w Brodach- Parcelach, z którą można się zapoznać w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 w terminie od dnia
3 lutego 2009r. do l0 lutego 2009r.

Wójt Gminy Pomiechówek

mgr Dariusz Bielecki
Wójt Gminy Pomiechówek
z siedzibą Brody-Parcele,ul.Szkolna1a
05-180 Pomiechówek


WROŚ.II.7635/14/08 Pomiechówek, dn. 19.01.2009r.
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. z 2000r. Nr. 98, póz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pomiechówek informuje
O przedłużeniu możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :
- ul. Księża Góra
24, 25/1, 25/2, 65/3,65/4, 65/5, 65/6, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 69/1
89/1, 62, 59/2, 59/4, 59/6, 59/5, 58, 57, 55/1, 55/2, 54/1, 53/3, 52/3, 52/4, 52/1,51,40/2,22

W dniu 9.02.2009r.do wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęło pismo Wójta Gminy Pomiechówek znak WGI.IV-7020/02/09 wnioskujące o potraktowanie planowanego przedsięwzięcia jako część przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i w Brodach-Parcelach, gm. Pomiechówek” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pok. 12 przy ul. Szkolnej 1A w Brodach- Parcelach, z którą można się zapoznać w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 w terminie od dnia
10 lutego 2009r. do 24 lutego 2009r.

Z up. Wójt Gminy

mgr Mariusz Łempicki
Z-ca Wójta GminyWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 20.01.2009 r., godz. 09.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.01.2009 r., godz. 09.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.01.2009 r., godz. 09.14NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2725 razy.