Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku administracyjnego i pomieszczeń warsztatowych w zakresie adaptacji na budynek biurowy dla potrzeb samodzielnego funkcjonowania Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Dębe” na działce nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-01-23
WGI.III.7331/88/08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku administracyjnego i pomieszczeń warsztatowych w zakresie adaptacji na budynek biurowy dla potrzeb samodzielnego funkcjonowania Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Dębe” na działce nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.01.2009 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.01.2009 r., godz. 12.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2009 r., godz. 12.43NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2818 razy.