Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : -budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek w ulicach: ul. Wolności 183, 155/4, 175, 176, 184/3, 184/4, 185/5, 185/6, 200, 174/1, 174/2, 172, 182, 181, 180, 179/4, 179/1, 177/2, 177/4, ul. Wojska Polskiego 177/5, 177/6, 177/7, 169/4, 169/7, 168/17, 169/10,170/3, 170/2, 170/4,169/2,168/2, 168/3, 168/11, 168/9, 168/13, 168/5, , 168/6, 168/7, 168/10, 168/12, 168/4, , 168/8, 162/3, 162/4, 162/5
Wójt Gminy Pomiechówek
z siedzibą Brody-Parcele,ul.Szkolna1a
05-180 Pomiechówek

WROŚ.II.7635/13/08 Pomiechówek, dn. 9.02.2009r.Obwieszczenie
Zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. z 2000r. Nr. 98, póz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Pomiechówek informuje
o przedłużeniu możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :
-budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek w ulicach:
ul. Wolności

183, 155/4, 175, 176, 184/3, 184/4, 185/5, 185/6, 200, 174/1, 174/2, 172, 182, 181, 180, 179/4, 179/1, 177/2, 177/4,
ul. Wojska Polskiego

177/5, 177/6, 177/7, 169/4, 169/7, 168/17, 169/10,170/3, 170/2, 170/4,169/2,168/2, 168/3, 168/11, 168/9, 168/13, 168/5, , 168/6, 168/7, 168/10, 168/12, 168/4, , 168/8, 162/3, 162/4, 162/5

W dniu 9.02.2009r.do wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęło pismo Wójta Gminy Pomiechówek znak WGI.IV-7020/02/09 wnioskujące o potraktowanie planowanego przedsięwzięcia jako część przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i w Brodach-Parcelach, gm. Pomiechówek” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pok. 12 przy ul. Szkolnej 1A w Brodach- Parcelach, z którą można się zapoznać w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 w terminie od dnia 10 lutego 2009r. do 24 lutego 2009r.


Z up. Wójt Gminy

mgr Mariusz Łempicki
Z-ca Wójta Gminy


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 12.02.2009 r., godz. 20.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.02.2009 r., godz. 20.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.02.2009 r., godz. 20.09NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2726 razy.