Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 21367 (wieża strunobetonowa wraz z niezbędnymi urządzeniami technologicznymi), na części działek nr ewid. 90/10 i 93/8 we wsi Nowe Orzechowo gm. Pomiechówek, przy dojeździe wewnętrznym prowadzącym do drogi gminnej.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-02-18
WGI.III.7331/60/08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 16.02.2009r. została wydana decyzja nr 4/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 21367 (wieża strunobetonowa wraz z niezbędnymi urządzeniami technologicznymi), na części działek nr ewid. 90/10 i 93/8 we wsi Nowe Orzechowo gm. Pomiechówek, przy dojeździe wewnętrznym prowadzącym do drogi gminnej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia, przysługuje stronom odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.02.2009 r., godz. 09.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.02.2009 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.02.2009 r., godz. 09.28NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2839 razy.