Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie ciągów pieszo-spacerowych (chodników), budowie oświetlenia wraz z linią kablową elektroenergetyczną wzdłuż chodników, budowie sceny wraz z muszlą koncertową, budowie odcinków dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi, placami utwardzonymi oraz zjazdami do posesji na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 274/1, 155/4 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-03-26
WGI.III.7331/34/09Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie ciągów pieszo-spacerowych (chodników), budowie oświetlenia wraz z linią kablową elektroenergetyczną wzdłuż chodników, budowie sceny wraz z muszlą koncertową, budowie odcinków dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi, placami utwardzonymi oraz zjazdami do posesji na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 274/1, 155/4 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 30.03.2009 r., godz. 18.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.03.2009 r., godz. 18.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.03.2009 r., godz. 18.49NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2836 razy.