Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym oraz przebudową zachodniej części budynku warsztatowo-magazynowego na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 położonej przy drodze krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn we wsi Wójtostwo (zgodnie z załącznikiem graficznym).
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-04-08

WGI.III.7331 / 88 / 08
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuje się, że w dniu 24-03-2009 r. Zastępca Dyrektora Oddziału z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym oraz przebudową zachodniej części budynku warsztatowo-magazynowego na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 położonej przy drodze krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn we wsi Wójtostwo (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Na postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 09.04.2009 r., godz. 07.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.04.2009 r., godz. 07.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.04.2009 r., godz. 07.46NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2801 razy.