Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym oraz przebudowie zachodniej części budynku warsztatowo-magazynowego na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gmina Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-04-17
WGI.III.7331/88/08OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 17.04.2009r. została wydana decyzja nr 5/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym oraz przebudowie zachodniej części budynku warsztatowo-magazynowego na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia, przysługuje stronom odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.04.2009 r., godz. 20.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.04.2009 r., godz. 20.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2009 r., godz. 20.26NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2777 razy.