Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym oraz przebudowie zachodniej części budynku warsztatowo-magazynowego na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gmina Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-04-17
WGI.III.7331/88-01/08OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.), art. 147 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r, Nr 201, poz. 1237), informuje się, że w terminie 21 dni Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie wyraził stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym oraz przebudowie zachodniej części budynku warsztatowo-magazynowego na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym brak stanowiska w określonym terminie uznaje się za uzgodnienie decyzji.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.04.2009 r., godz. 20.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.04.2009 r., godz. 20.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2009 r., godz. 20.28NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2878 razy.