Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Szafirowej (działki o nr ewid. 386/5 i 390/15 w Brodach-Parcelach gm. Pomiechówek) z włączeniem (na trójnik) do istniejącego wodociągu w ulicy Serockiej (dz. nr ewid. 30/2 w Brodach gm. Pomiechówek) w pasie drogi krajowej.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-05-13
WGI.III.7331/54/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Szafirowej (działki o nr ewid. 386/5 i 390/15 w Brodach-Parcelach gm. Pomiechówek) z włączeniem (na trójnik) do istniejącego wodociągu w ulicy Serockiej (dz. nr ewid. 30/2 w Brodach gm. Pomiechówek) w pasie drogi krajowej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.05.2009 r., godz. 15.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.05.2009 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.05.2009 r., godz. 15.09NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2712 razy.