Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry...
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-01
WGI.III.7331/34/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 21-05-2009r. Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu wydał postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej NR 2411W (ulica Wojska Polskiego w Pomiechówku) dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry, teren działek oznaczonych nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1, 274/1 (w. Pomiechówek) oraz na działce o nr ewid. 1051 (w. Czarnowo), gm Pomiechówek.

Na przedmiotowe postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Kolegium odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego.

WÓJT

mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 01.06.2009 r., godz. 08.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.06.2009 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2009 r., godz. 08.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2734 razy.