Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

RZGW w Warszawie wydał pismo informujące w którym podano rzędne wysokościowe terenu dla wody „stuletniej” mogącej ...
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-01
WGI.III.7331/34/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 20-05-2009r. Zastępca dyrektora ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem RZGW w Warszawie wydał pismo informujące w którym podano rzędne wysokościowe terenu dla wody „stuletniej” mogącej wystąpić na obszarze planowanej inwestycji.
Dotyczy zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1, 274/1 obręb Pomiechówek oraz na działce nr ewid. 1051 obręb Czarnowo, gm Pomiechówek.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 01.06.2009 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.06.2009 r., godz. 08.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2009 r., godz. 08.39NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2693 razy.