Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego, na terenie działki nr ewid. 2 położonej w obrębie 0009 – Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-05
WGI.III.7331/16/09Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 13-05-2009r. Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty wydał postanowienie – GNK 6018/264/2009 Nr poz. 79/2009 uzgadniające w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego, na terenie działki nr ewid. 2 położonej w obrębie 0009 – Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Warszawie 02-530 Warszawa ul. Kielecka 44, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 09.06.2009 r., godz. 07.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.06.2009 r., godz. 07.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2009 r., godz. 07.43NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2766 razy.