Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

projekt decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 2 we wsi Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-05
WGI.III.7331/16/09-2Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 20-05-2009r. Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z upoważnienia Starosty wydał postanowienie – AB.7332-45/2009 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 2 we wsi Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek.

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 09.06.2009 r., godz. 07.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.06.2009 r., godz. 07.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2009 r., godz. 07.45NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2671 razy.