Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2415W dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na terenie działek oznaczonych nr ewid. 9/1, 8, 7, 6/2, 6/1, 5/1, 3 w miejscowości Wola Błędowska.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-05
WGI.III.7331/17/09-2Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 21-05-2009r. Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu wydał postanowienie – KTDP-5443-P/19/09 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2415W dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na terenie działek oznaczonych nr ewid. 9/1, 8, 7, 6/2, 6/1, 5/1, 3 w miejscowości Wola Błędowska.

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia za pośrednictwem Starostwa Nowodworskiego.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 09.06.2009 r., godz. 07.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.06.2009 r., godz. 07.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2009 r., godz. 07.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2671 razy.