Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego w strefie drogi krajowej nr 62 Strzelno – Drohiczyn w miejscowości Kikoły gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-09
WGI.III.7331/05/09


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Zastępca Dyrektora Oddziału – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pismem – GDDKiA-O/WA.Z.3.d.435/1055/2009 z dnia 25.05.2009 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego w strefie drogi krajowej nr 62 Strzelno – Drohiczyn w miejscowości Kikoły gm. Pomiechówek.

Od niniejszego postanowienia nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego postanowienia.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie należy kierować na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 10.06.2009 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.06.2009 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2009 r., godz. 11.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2702 razy.