Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1, 274/1 położonych w obrębie Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz na działce nr ewid. 1051, położonej w obrębie Czarnowo, gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-16
WGI.III.7331/34/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 28-05-2009r. Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty Nowodworskiego wydał postanowienie uzgadniające w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1, 274/1 położonych w obrębie Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz na działce nr ewid. 1051, położonej w obrębie Czarnowo, gm. Pomiechówek.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie siedmiu dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.06.2009 r., godz. 18.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.06.2009 r., godz. 18.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2009 r., godz. 18.46NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2558 razy.