Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 1477 we wsi Stanisławowo gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-23
WGI.III.7331/10/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 23.06.2009r. została wydana decyzja nr 9/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 1477 we wsi Stanisławowo gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzji.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.06.2009 r., godz. 12.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.06.2009 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.06.2009 r., godz. 12.40NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2634 razy.