Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z inwestycją polegającą na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1 i 274/1 w Pomiechówku oraz na działce nr ewid. 1051 w m. Czarnowo przy drodze krajowej nr 62 Strzelno – Drohiczyn.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-24
WGI.III.7331/34/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 10-06-2009r. Zastępca Dyrektora Oddziału wydał postanowienie – GDDKiA-O/WA.Z.3.ł.436/1220/2009 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z inwestycją polegającą na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1 i 274/1 w Pomiechówku oraz na działce nr ewid. 1051 w m. Czarnowo przy drodze krajowej nr 62 Strzelno – Drohiczyn.

Od niniejszego postanowienia nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia o postanowieniu. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 25.06.2009 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.06.2009 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2009 r., godz. 14.45NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2662 razy.