Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach nr ewid. 40/2, 34/16, 34/7, 32/3 oraz 25/1, 25/2 wzdłuż drogi gminnej we wsi Brody. Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-06-26
WGI.III.7331/29/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 15-06-2009r. Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty Nowodworskiego wydał postanowienie – GNK 6018/314/2009 Nr poz. 84/2009 uzgadniające w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach nr ewid. 40/2, 34/16, 34/7, 32/3 oraz 25/1, 25/2 wzdłuż drogi gminnej we wsi Brody. Gm. Pomiechówek.


WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.06.2009 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.06.2009 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2009 r., godz. 10.41NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2609 razy.