Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 40/2, 34/16, 34/7, 32/3, 25/1, 25/2 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.
WGI.HI. 7331/29/09

Pomiechówek, dnia 2009-07-01

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. ł ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, póz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 01.07.2009r. została wydana decyzja nr 13/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 40/2, 34/16, 34/7, 32/3, 25/1, 25/2 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia
obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu
wydającego decyzji.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.07.2009 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.07.2009 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2009 r., godz. 12.51NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2725 razy.