Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg gminnych na działkach nr ewid. 109/15, 109/25, 109/35, 109/44, 109/54, 109/56, 109/10, 95 i 300 we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2009-07-09 WGI.III.7331/56/09
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. \ ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 ze zrn.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, póz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 09.07.2009r. została wydana decyzja nr 15/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg gminnych na działkach nr ewid. 109/15, 109/25, 109/35, 109/44, 109/54, 109/56, 109/10, 95 i 300 we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek.
W zwńązku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul Kielecka 44 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzji.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 09.07.2009 r., godz. 14.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.07.2009 r., godz. 14.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2009 r., godz. 14.41NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2584 razy.