Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1 i 274/1 obręb Pomiechówek oraz na działce nr ewid. 1051 obręb Czarnowo, gmina Pomiechówek, w rejonie drogi krajowej nr 62 - ul. Warszawskiej i drogi powiatowej - ul. Wojska Polskiego.
Pomiechówek, dnia 2009-07-03 WGI.III.7331/29/09
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, póz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 03.07.2009r. została wydana decyzja nr 14/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1 i 274/1 obręb Pomiechówek oraz na działce nr ewid. 1051 obręb Czarnowo, gmina Pomiechówek, w rejonie drogi krajowej nr 62 - ul. Warszawskiej i drogi powiatowej - ul. Wojska Polskiego.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warsza\vie ul Kielecka 44 02-530 Warsza\va, za pośrednictwem organu wydającego decyzji.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 10.07.2009 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.07.2009 r., godz. 13.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.07.2009 r., godz. 13.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2636 razy.