Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 46/09

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Pomiechówek oraz powołania komisji przetargowej.
ZARZĄDZENIE Nr 46/09
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 20.07.2009r.


w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Pomiechówek oraz powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego ruchomości położone na terenie Oczyszczalni Ścieków w Brodach, pozostałe po budowie :
1) płyty drogowe żelbetowe pełne o wymiarach (długość/szerokość/grubość) wyrażone w centymetrach w ilości:

- 300/100/15 - 45 sztuk
- 300/120/15 - 185 sztuk
- 300/150/15 - 158 sztuk

2) trylinki w ilości - 2334 sztuk

3) płyty chodnikowe o wymiarach 50cmx50cmx5cm - 860 sztuk

4) rury kamionkowe w ilości:

- 200x1500 – 2760 sztuk
- 200x100 – 1490 sztuk
- 200x1000 – 776 sztuk

2. Regulamin procedury przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3 .Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż w/w ruchomości w składzie:

Przewodniczący - Mariusz Łempicki
Członek - Wanda Karabin
Członek - Jadwiga Żabowska
§ 3.
Datę przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 24.07.2009r.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Pomiechówek.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.07.2009 r., godz. 08.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.07.2009 r., godz. 08.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2009 r., godz. 08.28NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3656 razy.