Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Brody.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-07-23
WGI.III.7331/54/09


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuje się, że w dniu 15-07-2009 r. Zastępca Dyrektora Oddziału z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał postanowienie ¬GDDKiA-OIW A.Z.3-k-436/1383/2009 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Brody.

Od niniejszego postanowienia nie służy zażalenie.
Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 k.p.a. w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.07.2009 r., godz. 07.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.07.2009 r., godz. 07.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.07.2009 r., godz. 07.54NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2605 razy.