Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu dla celów rekreacyjno-sportowych w tym budowie placów zabaw, budowie boisk, budowie małych usług handlowo-gastronomicznych, budowie parkingu na działce nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin gminie Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-07-28
WGI.III.7331/78/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się strony, że na mój wniosek wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu dla celów rekreacyjno-sportowych w tym budowie placów zabaw, budowie boisk, budowie małych usług handlowo-gastronomicznych, budowie parkingu na działce nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin gminie Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 07.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.07.2009 r., godz. 07.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.07.2009 r., godz. 07.52NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2657 razy.