Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 11/2 oraz na działce nr ewid. 18, stanowiącej drogę powiatową we wsi Wola Błędowska, Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-08-04
WGI.III.7331/17/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 04.08.2009 r. została wydana decyzja nr 18/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 11/2 oraz na działce nr ewid. 18, stanowiącej drogę powiatową we wsi Wola Błędowska, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzji.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.08.2009 r., godz. 14.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.08.2009 r., godz. 14.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2009 r., godz. 14.54NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2741 razy.