Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie (czterech odcinków sieci oświetlenia drogowego) na działce nr ewid. 20 (droga powiatowa) w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-08-28
WGI.III.7331/12/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 24-08-2009 r. Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu wydał postanowienie – KTDP-5443-P/41/09 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie (czterech odcinków sieci oświetlenia drogowego) na działce nr ewid. 20 (droga powiatowa) w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek.

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia za pośrednictwem Starostwa Nowodworskiego.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.08.2009 r., godz. 15.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.08.2009 r., godz. 15.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.08.2009 r., godz. 15.38NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2709 razy.