Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch odcinków sieci oświetlenia drogowego we wsi Wójtostwo na działkach nr ewid. 215/3, 213/2 i 214/2 wzdłuż drogi powiatowej oraz na działce nr ew. 267 stanowiącej drogę gminną w strefie drogi krajowej nr 62
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-09-01
WGI.III.7331/14/09


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuje się, że w dniu 24.08.2009r. Zastępca Dyrektora Oddziału z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał pismo GDDKiA-O/WA.Z.3-k-435/1836/2009 opiniujące pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch odcinków sieci oświetlenia drogowego we wsi Wójtostwo na działkach nr ewid. 215/3, 213/2 i 214/2 wzdłuż drogi powiatowej oraz na działce nr ew. 267 stanowiącej drogę gminną w strefie drogi krajowej nr 62.WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.09.2009 r., godz. 14.44
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.09.2009 r., godz. 14.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.09.2009 r., godz. 14.44NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2652 razy.