Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Otoczenie Fortu III, wzniesionego w latach 1883-1888, położonego w Pomiechówku, gmina Pomiechówek, powiat Nowodworski wraz ze studnią powstałą pomiędzy rokiem 1883 a 1914, umiejscowioną poza obszarem fortu we wsi Stanisławowo, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-09-22
WGI.III.7331/91/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję, że w dniu 10.09.2009 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wydał decyzję nr 1026/2009 znak sprawy WD.4164-142/1/09 orzekając o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego: Otoczenie Fortu III, wzniesionego w latach 1883-1888, położonego w Pomiechówku, gmina Pomiechówek, powiat Nowodworski wraz ze studnią powstałą pomiędzy rokiem 1883 a 1914, umiejscowioną poza obszarem fortu we wsi Stanisławowo, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski.

Od wyżej wymienionej decyzji przysługuje stronom, na podstawie art. 127 KPA, odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które należy złożyć za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia o przedmiotowej decyzji.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.09.2009 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.09.2009 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2009 r., godz. 12.49NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2553 razy.