Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 215/3, 213/2, 214/2 wzdłuż drogi powiatowej oraz na działce nr ewid. 267 stanowiącej drogę gminną we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-09-14
WGI.III.7331/14/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję się, że w dniu 04.09.2009r. Z upoważnienia Starosty Nowodworskiego Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa wydał postanowienie – AB.7332-105/2009 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 215/3, 213/2, 214/2 wzdłuż drogi powiatowej oraz na działce nr ewid. 267 stanowiącej drogę gminną we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek

Od przedmiotowego postanowienia nie służy zażalenie.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.09.2009 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.09.2009 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2009 r., godz. 14.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2658 razy.