Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego w gminie Pomiechówek: na części działki nr ewid. 56, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej nr 62, działki nr ewid. 125/2 i działki nr ewid. 208, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej we wsi Stare Orzechowo oraz na części działek nr ewid. 215/1, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej i działki nr ewid. 187 we wsi Wójtostwo.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-09-23
WGI.III.7331/07/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 23.09.2009r. została wydana decyzja nr 23/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego w gminie Pomiechówek: na części działki nr ewid. 56, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej nr 62, działki nr ewid. 125/2 i działki nr ewid. 208, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej we wsi Stare Orzechowo oraz na części działek nr ewid. 215/1, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej i działki nr ewid. 187 we wsi Wójtostwo.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.09.2009 r., godz. 17.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.09.2009 r., godz. 17.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2009 r., godz. 17.29NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2677 razy.