Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków sieci oświetlenia drogowego we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 237 wzdłuż drogi krajowej nr 62 (ul. Warszawskiej) oraz na działce nr ewid. 255, stanowiącej drogę gminną (ul. Przejazdową).
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-09-23
WGI.III.7331/11/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 23.09.2009r. została wydana decyzja nr 21/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków sieci oświetlenia drogowego we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 237 wzdłuż drogi krajowej nr 62 (ul. Warszawskiej) oraz na działce nr ewid. 255, stanowiącej drogę gminną (ul. Przejazdową).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.09.2009 r., godz. 17.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.09.2009 r., godz. 17.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2009 r., godz. 17.31NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2644 razy.