Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Postanowienie

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Inwestycja celu publicznego- budowa jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną
Pomiechówek, dnia 28.09.2009r.

WROŚ-7624/08/09POSTANOWIENIE

Na podstawie art.98 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – ( Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z p. zm. ) w związku z pismem firmy ARKAD z siedzibą w Pruszkowie, ul. Dolna 14a/3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Inwestycja celu publicznego- budowa jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną o mocy znamionowej ok.320 kW, położonego na działce o nr 8 obręb Kosewko oraz zbiornik retencji korytowej gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie”

postanawia się

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Inwestycja celu publicznego- budowa jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną o mocy znamionowej ok.320 kW, położonego na działce o nr 8 obręb Kosewko oraz zbiornik retencji korytowej gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie”

uzasadnienie

W dniu 15.09.2009r. do Wójta Gminy Pomiechówek wpłynął wniosek firmy ARKAD z siedzibą w Pruszkowie, ul. Dolna 14a/3 z prośbą o zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Na podstawie art. 107 § 4 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a.–( Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z p. zm. ) odstąpiono od uzasadnienia, ponieważ postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony.

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Pomiechówek w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia.Otrzymują:
1. ARKAD
ul. Dolna 14A/3
05-800 Pruszków

2. Tablice ogłoszeń sołectw : Kosewko, Goławice Drugie, Goławice Pierwsze
Śniadówko, Szczypiorno,
3. a/a.


Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa


Sporządził: P.K. (0-22) 765-27-22


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 29.09.2009 r., godz. 14.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.09.2009 r., godz. 14.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2009 r., godz. 14.00NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2645 razy.