Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie trzech odcinków oświetlenia drogowego w gminie Pomiechówek we wsi Nowy Modlin: I- na działce nr ewid. 44/2 (droga gminna),
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-09-28
WGI.III.7331/12/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję się, że w dniu 28.09.2009r. została wydana decyzja nr 25/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie trzech odcinków oświetlenia drogowego w gminie Pomiechówek we wsi Nowy Modlin: I- na działce nr ewid. 44/2 (droga gminna), II- na działce nr ewid. 20 (droga powiatowa) i nr ewid. 312 (droga gminna) oraz we wsi Nowy Modlin i Stanisławowo: III- na wyżej wymienionej działce nr ewid. 20 (droga powiatowa), nr ewid. 59 (droga gminna) i nr ewid. 60/1 w Nowym Modlinie, nr ewid. 211/1 w Stanisławowie, nr ewid. 58 w Nowym Modlinie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego decyzji.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 29.09.2009 r., godz. 14.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.09.2009 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2009 r., godz. 14.28NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2607 razy.