Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia dn 63 o długości ok. 140m dla zaopatrzenia budynków mieszkalnych w paliwo gazowe do celów grzewczych i socjalno-bytowych na działce nr ewid. 273/100 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2009-10-21
WGI.III.7331/97/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa ul. L. Kruczkowskiego 2 00-412 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia dn 63 o długości ok. 140m dla zaopatrzenia budynków mieszkalnych w paliwo gazowe do celów grzewczych i socjalno-bytowych na działce nr ewid. 273/100 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2009 r., godz. 07.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2009 r., godz. 07.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2009 r., godz. 07.41NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2596 razy.