Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacja

Wójta Gminy Pomiechówek o wykonaniu budżetu Gminy Pomiechówek za okres od l stycznia do 30 września 2009 roku
Pomiechówek, dnia 27.10.2009 r.
INFORMACJA
Wójta Gminy Pomiechówek o wykonaniu budżetu Gminy Pomiechówek
za okres od l stycznia do 30 września 2009 roku
Zgodnie z art. 14 pkt. l ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Pomiechówek za III kwartał 2009 roku.
I. Wykonanie budżetu
Dochody
Planowane dochody w wysokości 19.303.152,31 zł. wykonano w kwocie
14.118.919,26 zł., co stanowi 73,14 % planu.
Wydatki
Planowane wydatki w wysokości 25.626.860,95 zł. wykonano w kwocie
14.111.559,27 zł., co stanowi 55,06 % planu. Na koniec III kwartału osiągnięto
nadwyżkę budżetową w wysokości 7.359,99 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wójt
mgr Dariusz Bielecki
/podpis na oryginale/


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.10.2009 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.10.2009 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.10.2009 r., godz. 10.51NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2562 razy.