Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na działce o nr ewid. 316/10, położonej w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną, oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej stanowiącej działkę o nr ewid. 20
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2009-11-03
WGI.III.7331/78/09OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuje się, że w dniu 22-10-2009r. Z-ca Dyrektora WZMIUW z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego wydał postanowienie, znak sprawy: WZMiUW.IW/ND-0231/111/09 uzgadniające w zakresie melioracji wodnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na działce o nr ewid. 316/10, położonej w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną, oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej stanowiącej działkę o nr ewid. 20.

Od przedmiotowego postanowienia stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.11.2009 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.11.2009 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2009 r., godz. 11.00NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2583 razy.